Aktualno

Družba Šinkec d.o.o. se zaveda pomena ohranjanja okolja, zato smo v lanskem letu uspešno kandidirali na javnem razpisu "Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti"

Investicija obsega:

 • izolacijo fasade in strehe,
 • vgradnjo sončne elektrarne,
 • vgradnjo toplotne črpalke,
 • rekuperacija prezračevanja,
 • menjava stavbnega pohištva,
 • vgradnja talnega ogrevanja,
 • nakup opreme za zmanjševanje odpadkov.

Namen operacije "Energetska sanacija gostilne OAZA" je povečanje snovne in energetske učinkovitosti objekta.

Cilji operacije so:

 • Delež načrtovanega zmanjšanja računske rabe letne energije
  za ogrevanje stavbe po izvedeni operaciji za 75,90%.
 • Delež obnovljivih virov energije v celotni letni primarni
  regiji za delovanje stavbe po izvedeni operaciji bo znašal več kot 75%.
 • Delež načrtovanega zmanjšanja pitne in sanitarne vode po izvedeni operaciji za 50,60%.
 • Delež načrtovanega zmanjšanja količine odpadkov po izvedeni operaciji za 53,50%.

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si
Vrednost operacije: 253.500 EUR (brez DDV).
Vrednost sofinanciranja: 188.000,00 EUR.